Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

Novoapoštolská cirkev od A po Z (v češtine)

Umělé oplodnění | IVF

Církev nemá vůči umělému oplodnění zásadní výhrady, pokud nebudou oplodněná vajíčka úmyslně ničena.

Umělé oplodnění by měly podstupovat jen manželské páry s použitím vlastních vajíček a spermií.

 

Udělování svátostí zesnulým

Na bohoslužbě v neděli a o církevních svátcích darují kmenový apoštol, apoštolové oblasti nebo jimi pověření apoštolové po oslavě Svaté večeře Páně v obci tuto svátost také zesnulým. Dva nositelé úřadu zástupně za zesnulé přijímají tělo a krev Ježíše Krista.

Třikrát v roce – vždy první neděli v březnu, červenci a listopadu – se slaví bohoslužby, na nichž udělují kmenový apoštol, apoštolové oblasti nebo jimi pověření apoštolové všechny tři svátosti zesnulým. Také tyto úkony jsou prováděny zástupně na dvou nositelích úřadu.

Skutečnost, že se udělování svátostí zesnulým provádělo zástupně na živých, vychází z 1. listu Korintským 15,29: „Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se za ně dávají křtít?“

 

Uznávání křtu

Novoapoštolská církev uznává křest udělovaný v ostatních církevních společenstvích, pokud byl proveden „v souladu s ritem“, to znamená ve jménu trojjediného Boha a s pomocí vody.

 

Úkony požehnání

Na bohoslužbě se provádějí následující úkony požehnání: konfirmace, přijetí do Novoapoštolské církve, udělení požehnání k zásnubám, sňatku a k výročí svatby. Na bohoslužbě se rovněž provádějí ordinace a další úkony, které se týkají duchovního úřadu.