Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

«Prišiel totiž Ján Krstiteľ, ktorý ani chlieb neje, ani víno nepije, a hovoríte: Posadnutý je! Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije,a hovoríte: Ajhľa, človek žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. I ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami. »


Lk 7, 33 - 35

 

Portrét

Prvá novoapoštolská bohoslužba sa uskutočnila v r. 1939 v obci Tužina, okres Prievidza. V dôsledku udalostí 2.svetovej vojny  došlo k zániku cirkvi. Okolo r. 1984 v novovybudovanom kostole  pod hradom  v Bratislave  začala novoapoštolská cirkev  nanovo pôsobiť.

Novoapoštolská cirkev je v Slovenskej republike štátom uznaným a registrovaným spoločenstvom veriacich so sídlom v Bratislave. Apoštol Thomas Deubel  je zodpovedný za starostlivosť asi o 60 členov v štyroch  náboženských obciach.

 

Novoročný príhovor 2021 hlavný apoštol Jean-Luc Schneider

 
 

Kontaktný formulár

Zadajte výsledok úlohy: 2 + 2

*Povinne vyplniť

Vzala som na vedomie vyhlásenie o ochrane údajov.