Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

Správy / 26.02.2022

Ruky, ktoré sa modlia a pomáhajú

Udalosti posledných dní na Ukrajine a jej okolí  nás hlboko zasiahli. To, čo sa stalo, je nepochopiteľné, spôsobuje veľa utrpenia a biedy a vedie k humanitárnej kríze, píše oblastný apoštol Jörg Zbinden vo svojom liste všetkým bratom a sestrám vo viere v  oblastiach jeho pôsobenia.

 Viac
 

«On im povedal: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti pre kráľovstvo Božie, žeby nezískal omnoho viac v tomto čase a v budúcom veku večný život. »


Lk 18, 29.30

 

Portrét

Prvá novoapoštolská bohoslužba sa uskutočnila v r. 1939 v obci Tužina, okres Prievidza. V dôsledku udalostí 2.svetovej vojny došlo k zániku cirkvi. Okolo r. 1984 v novovybudovanom kostole  pod hradom v Bratislave začala novoapoštolská cirkev nanovo pôsobiť.

Novoapoštolská cirkev je v Slovenskej republike štátom uznaným a registrovaným spoločenstvom veriacich so sídlom v Bratislave. Pomocník oblastného apoštola Thomas Deubel je zodpovedný za starostlivosť asi o 60 členov v štyroch náboženských obciach.

 

Bitte aktivieren Sie Javascript und nutzen Sie einen Browser der HTML5-Video unterstützt.

Novoročný príhovor 2024

 
 

Kontaktný formulár

Zadajte výsledok úlohy: 1 + 4

*Povinne vyplniť

Vzala som na vedomie vyhlásenie o ochrane údajov.