Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

Novoapoštolská cirkev od A po Z (v češtine)

Transfuze krve

Z pohledu novoapoštolské věrouky neexistují výhrady vůči transfuzi krve a krevních produktů. Transfuze nemá vliv na duši a ani při ní nedochází k přenosu duchovních nebo duševních vlastností z dárce na příjemce.

 

Transplantace orgánů

Při transplantaci se nemocná tkáň nebo orgány nahrazují zdravou tkání nebo orgány dárce. Z pohledu novoapoštolské věrouky neexistují žádné výhrady vůči transplantaci tkání nebo orgánů zemřelých nebo žijících dárců. Transplantace nemá žádné účinky na duši. Tzn., že při transplantaci nepřecházejí z dárce na příjemce žádné vlastnosti ducha či duše.