Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

Novoapoštolská cirkev od A po Z (v češtine)

Modlitba

Modlitba je možnost, kterou dal člověku Bůh, aby s ním mohl navázat spojení. Při modlitbě věřící cítí, že Bůh je přítomný, slyší a odpovídá. Věřící člověk se tak v pokoře sklání před Boží vznešeností a láskou. Podněty ke správné modlitbě vycházejí od Ducha svatého.

 

Mozková smrt

Lidský život začíná oplodněním vajíčka a končí mozkovou smrtí. Je třeba ho chránit a nikoliv aktivně ukončit. Okamžik vzniku duše a okamžik, kdy duše opouští tělo, nelze jednoznačně určit. Co se týče ochrany lidského života, vychází církev z toho, že duše vzniká v okamžiku oplodnění vajíčka a končí mozkovou smrtí.

 

Manželství

Manželství je Bohem požehnané životní společenství muže a ženy a tvoří základ rodiny. Vzniká veřejným slibem věrnosti, který muž i žena dobrovolně skládají. Předpokladem vydařeného manželství je vzájemná láska a věrnost.

Mnohomanželství (polygamie) se neslučuje s křesťanským učením a tradicí.