Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

Správy / 26.02.2022

Ruky, ktoré sa modlia a pomáhajú

Udalosti posledných dní na Ukrajine a jej okolí  nás hlboko zasiahli. To, čo sa stalo, je nepochopiteľné, spôsobuje veľa utrpenia a biedy a vedie k humanitárnej kríze, píše oblastný apoštol Jörg Zbinden vo svojom liste všetkým bratom a sestrám vo viere v  oblastiach jeho pôsobenia.

 Viac
 

«Nebojsa, dcéra sionská, ajhľa, tvoj kráľ prichádza sediac na osliatku oslice. Jeho učeníci najprv nerozumeli tomu, ale keď Ježiš bol oslávený, vtedy sa rozpomenuli, že to bolo napísané o Ňom a že Mu tak urobili. »


J 12, 15.16

 

Portrét

Prvá novoapoštolská bohoslužba sa uskutočnila v r. 1939 v obci Tužina, okres Prievidza. V dôsledku udalostí 2.svetovej vojny  došlo k zániku cirkvi. Okolo r. 1984 v novovybudovanom kostole  pod hradom  v Bratislave  začala novoapoštolská cirkev  nanovo pôsobiť.

Novoapoštolská cirkev je v Slovenskej republike štátom uznaným a registrovaným spoločenstvom veriacich so sídlom v Bratislave. Apoštol Thomas Deubel  je zodpovedný za starostlivosť asi o 60 členov v štyroch  náboženských obciach.

 

Bitte aktivieren Sie Javascript und nutzen Sie einen Browser der HTML5-Video unterstützt.

Novoročný príhovor 2023

 
 

Kontaktný formulár

Zadajte výsledok úlohy: 5 + 4

*Povinne vyplniť

Vzala som na vedomie vyhlásenie o ochrane údajov.