Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

Impresum

 

Majiteľ webovej stránky

Novoapoštolská cirkev Švajčiarsko
Neuapostolische Kirche Schweiz
Ueberlandstrasse 243
8051 Zürich
Schweiz

Telefón: +41 43 268 38 38
E-Mail: redaktion@nak.ch


Vydavateľ a zodpovedný za obsahy

Jürg Zbinden


Redakcia

Andreas Grossglauser


Poverenec na ochranu osobných údajov

E-Mail: privacy@scna.ro

Obsahy tejto webovej stránky obsahujú citáty a časti z dokumentov novoapoštolskej cirkvi z celého sveta, ako aj z katechizmu novoapoštolskej cirkvi.

Všetky informácie zverejnené na tejto webovej stránke sú určené k osobnému použitiu. Vydavateľ nepreberá žiadnu záruku za správnosť či úplnosť údajov. Tieto sú nezáväzné.

Nie je povolené komerčné využitie, odovzdávanie alebo ďalšie zverejnenie, vynímajúc právo na citáty alebo písomný súhlas.Nie je povolené používanie v rámci Impressum alebo porovnateľných údajov zverejnených kontaktných dát ako je adresa , číslo telefónu a faxu, ako aj e-mailovej adresy zaslaním treťou osobou, ak nie sú informácie výslovne vyžiadané.