Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

Novoapoštolská cirkev od A po Z (v češtine)

Interrupce

Pro Novoapoštolskou církev má život nejvyšší hodnotu. Už samotné oplodněné vajíčko představuje individuální život, který je třeba chránit. Novoapoštolská církev odmítá umělé přerušení těhotenství, protože je porušením pátého přikázání. S tím spojené provinění vůči Bohu může být v závislosti na životní situaci různé. I kdyby pro ukončení těhotenství existovaly pochopitelné lidské důvody, měl by mít postoj církve vzhledem k dopadu tohoto rozhodnutí zvlášť důležitou váhu.

Matky, popř. páry, které braly v úvahu lékařská, osobní a teologická hlediska, se můžou spolehnout na to, že církev bude jejich vlastní odpovědné rozhodnutí ať už pro nebo proti přerušení těhotenství respektovat a i nadále jim nepředpojatě poskytovat duchovní péči.