Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

«Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. »


Ján 17, 20.21

 

Portrét

Prvá novoapoštolská bohoslužba sa uskutočnila v r. 1939 v obci Tužina, okres Prievidza. V dôsledku udalostí 2.svetovej vojny  došlo k zániku cirkvi. Okolo r. 1984 v novovybudovanom kostole  pod hradom  v Bratislave  začala novoapoštolská cirkev  nanovo pôsobiť.

Novoapoštolská cirkev je v Slovenskej republike štátom uznaným a registrovaným spoločenstvom veriacich so sídlom v Bratislave. Apoštol Thomas Deubel  je zodpovedný za starostlivosť asi o 60 členov v štyroch  náboženských obciach.

 

Novoročný príhovor 2021 hlavný apoštol Jean-Luc Schneider

 
 

Kontaktný formulár

Zadajte výsledok úlohy: 3 + 4

*Povinne vyplniť

Vzala som na vedomie vyhlásenie o ochrane údajov.