Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

«Milosť so všetkými , ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista. »


Ef 6, 24

 

Portrét

Prvá novoapoštolská bohoslužba sa uskutočnila v r. 1939 v obci Tužina, okres Prievidza. V dôsledku udalostí 2.svetovej vojny  došlo k zániku cirkvi. Okolo r. 1984 v novovybudovanom kostole  pod hradom  v Bratislave  začala novoapoštolská cirkev  nanovo pôsobiť.

Novoapoštolská cirkev je v Slovenskej republike štátom uznaným a registrovaným spoločenstvom veriacich so sídlom v Bratislave. Apoštol Thomas Deubel  je zodpovedný za starostlivosť asi o 60 členov v štyroch  náboženských obciach.

 

Kontaktný formulár

Zadajte výsledok úlohy: 5 + 7

*Povinne vyplniť

Vzala som na vedomie vyhlásenie o ochrane údajov.