Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

Ruky, ktoré sa modlia a pomáhajú

Udalosti posledných dní na Ukrajine a jej okolí nás hlboko zasiahli. To, čo sa stalo, je nepochopiteľné, spôsobuje veľa utrpenia a biedy a vedie k humanitárnej kríze, píše oblastný apoštol Jörg Zbinden vo svojom liste všetkým bratom a sestrám vo viere v oblastiach jeho pôsobenia.

 

 

Zasiahnutí sú aj naši bratia a sestry vo viere  na Ukrajine ako aj v prihraničných krajinách. V krajinách, o ktoré sa staráme, v Rumunsku,  Moldavsku ako aj v iných oblastiach, naši súrodenci vo viere prijali utečencov z Ukrajiny k sebe a poskytli im prvú pomoc v núdzi.

Listom prosí oblastný apoštol Zbinden: „Prosím, modlite sa za našich bratov a sestry, za všetkých ľudí, ktorých to postihlo, ako aj za tých, ktorí sú za to zodpovední, aby sa cez múdrosť a rozum  zasa prinavrátili do krajín mier, pokoj a ľudskosť. Pre postihnutých ľudí sú náš príhovor a podpora dôležité. Ale my môžeme urobiť viac.“

Nech skutky nasledujú slová
Javí sa humanitárna kríza zatiaľ nepredvídateľných rozmerov. Veľa ľudí uteká.

S vaším darom pomáhate sprievodcovi a podporujete humanitárnu pomoc:

Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike
Hodžovo námestie 1/A
811 06 BRATISLAVA
Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK5411000000002628740660
BIC/SWIFT Code: TATRSKBX
Upozornenie: Ukrajina

 

 

26.02.2022