Vyhľadávanie náboženských obcí a oblastí

 

Katechizmus

Katechizmus novoapoštalskej cirkvi vyšiel v roku 2012 a je základným dielom  o novoapoštolskej viere. Obsahuje systematický prehľad náuky o  novoapoštolskej  viere.

 

 

Kniha vyjadruje spoločné základy presvedčenia všetkých kresťanov a ukazuje popritom na osobitosti novoapoštolskej viery.

Katechizmus nezodpovedá detailne na všetky otázky, ale otvára veľa príležitostí na dialóg, na riešenie otázok viery a na témy súčasnosti. Katechizmus nie je k dispozícii v rumunskom jazyku.

Katechizmus
 

Katechizmus

Katechizmus novoapoštolskej cirkvi je k dispozícii v knižnej podobe v kníhkupectvách a je ho možné bezplatne stiahnuť z internetu aj elektronicky ako aplikáciu pre iOS alebo Android. Katechizmus nie je k dispozícii v slovenskom jazyku.

Aplikácie sú k dispozícii v jazykoch: AJ, FJ,ŠJ PJ, NJ:

Aplikácia pre iOS (dostupná v App Store)

Aplikácia pre Android (dostupná v Google Play)

Katechizmu v otázkach a odpovediach
 

Katechizmu v otázkach a odpovediach

V roku 2015 bol okrem katechizmu vydaný "Katechizmu v otázkach a odpovediach", ktorý je k dispozícii aj v kníhkupectvách alebo v elektronickej podobe .

Kniha podáva text dlhšej verzie Katechizmu v koncentrovanej podobe a je príjemne ľahko čitateľná vďaka rozdeleniu na 750 otázok a odpovedí ako aj pútavým formuláciám obsahujúcim iba niekoľko málo  odborných výrazov.

Aplikácie sú k dispozícii v jazykoch: AJ, FJ, ŠJ, NJ:

Aplikácia pre iOS ( dostupná v App Store)

Aplikácia pre Android (dostupná v Google Play)